Organisation

Styrelsen

Marcus Samuelsson Ordförande        
marcus.samuelsson@interliving.se
Bo Norbro Kassör   bo.norbro@biamax.se 
Anders Kostenius         Vice ordförande         anders.kostenius@mediapartner.nu            
Daniel Stolt  Ledamot/Sportchef  
Maria Wester Ledamot   
Krister Ström                   Ledamot/ U-ansvarig

Jonas Levin Ledamot

Anita Westerback Suppleant    
Mia Hultström Suppleant    miahultstrom@outlook.com
Fredrik Wester suppleant    
Thea Björkén Kanslist/Adj sekreterare    vimmerby.hockey@live.se
 Ann-Sofie Thorén Kanslist/Adj sekreterare           

Styrelse Leder och skapar förutsättningar för föreningens verksamhet och utveckling.
Ansvarar för att föreningens organisation fungerar på ett bra sätt samt att förvaltningen av föreningens ekonomiska resurser sker på ett ändamålsenligt och regelrätt sätt. Ansvarar för framtagandet av föreningspolicy samt värdegrund.Sponsorgruppen

Mikael Carlsson                                              070 - 431 73 82 mikael.carlsson@holmgrensbil.se                
Claes Rundberg          
070 - 601 55 85      clalo356@gmail.com        
Magnus Carlsson
 
Johan Hoffstedt      
Peter Gustafsson      
Robin Stolt       
Daniel Svensson       
       
       

* Leder föreningens sponsorarbete genom att skapa ett bra samarbetsklimat med företag, kommun, medlemmar och andra samarbetspartners. Planerar aktiviteter tillsammans med marknadsgruppen samt skräddarsyr sponsringspaket.
Arbetar med införsäljning av annonser till VH-tidningen samt sponsorer till 1-kronasmatchen. Sponsoravtal skrivs under av representant från Sponsorgrupp eller föreningens firmatecknare.
Ansvarig är adjungerad i styrelsen.

Marknad/Press/Intro/Evenemang

Vakant       
Marknadsansvarig                       
                         
Thomas Lindblom                  Press/Webb/Marknad   vimmerbyhockey@live.se 
Magnus Boberg  Marknad    
Robin Rinaldo Marknad/Webb-tv    
Magnus Kilvéus Introgruppen    
Thimmy Berglund Introgruppen    

* Arbetar tillsammans med sponsorgruppen med att öka det publika intresset. Ansvarar för marknadsföring och genomförande av evenemang. Genererar ”goodwill” kring föreningen samt ökar det massmediala intresset och skapar upplevelse för besökaren. Arbetar med utformning av annonsering, matchtröjor, matchprogram, matchplanering, VH-tidning, hemsida, Webb-TV, budget mm. Ansvarig adjungerad i styrelsen eller ledamot i styrelsen.

Sportgruppen

Daniel Stolt    Sportchef         danielstolt84@gmail.com                      
Tobias Jarhr    Ledamot
 
Christian Widéen    Ledamot  
Pelle Johansson                     Målvaktsansvarig                        
Ingela Palowaara  Boendeansvarig    

* Sportgrupp Ansvarar för A-lagets sportsliga verksamhet. Koordinerar och samplanerar verksamheten för och mellan A-lag, Hockeyprofil på Vimmerby gymnasium samt övrig föreningsverksamhet.
Handhar och ansvarar för, av styrelsen, given budget gällande materiel, resor och förtäring. Rekryterar tränare, ledare och rehabansvarig. Kommunicerar med tränare och ledare samt media.
Ansvarar för samt utvecklar föreningens målvaktsträning. Bevakar utbildningsbehov och samarbetar med kansli angående anmälningar till utbildning samt serieanmälningar. Informerar kontinuerligt tränare, lagledare samt styrelse om gruppens arbete samt annan information som bör vidarebefordras.
Rekryterar och förhandlar om spelarkontrakt utifrån, av styrelsen, given budget. Ansvarar för boende och arbete i förekommande fall. Sportchef fungerar som länk mellan sportgrupp och styrelse. Avtal, gällande materiel, spelare etc, skrivs under av sportchef samt föreningens firmatecknare. Sportchef är tillika ledamot i styrelsen.

Ungdomsgruppen

Krister Ström                           Ungdomsansvarig                                                       
Jonas Hedquist Domaransvarig
 
Marcus Arvidsson Domaransvarig  

* Verkar för övergripande ungdomsfrågor och att föreningens policy är förankrad i verksamheten. Koordinerar och samplanerar verksamheten för skridskoskola, hockeyskola, ungdomslag och juniorlag samt rekryterar tränare och ledare.
Handhar och ansvarar för, av styrelsen, given budget. Ansvarar för planering och genomförande av kvalitetssäkring och utbildning av såväl ungdomar som ledare samt antidopingarbete. Bevakar utbildningsbehov och samarbetar med kansli angående anmälningar till utbildning samt serieanmälningar och andra anmälningar av lag eller enskild spelare. Informerar kontinuerligt tränare, lagledare samt styrelse om gruppens arbete samt annan information som bör vidarebefordras.
Ungdomsansvarig fungerar som länk mellan ungdomsgrupp och styrelse. Verkar för en återväxt av domare inom föreningen samt stöttar domare i deras uppgift. Deltagare i gruppen är domaransvarig (DAIF). Deltagare i ungdomsgrupp bör inte samtidigt vara representant i sportgrupp eller delaktig i A-lagsorganisation.

Praktiska gruppen

Tommie Andersson                   Sammankallande                                                             
Tomas Karlsson    
 
Lars-Olof Ranft
 
Anton Andersson      

Verkar för övergripande praktiska förändringar i ishallen. Ansvarar tillsammans med vaktmästeri för genomförande av praktiskt arbete i ishallen såsom exempelvis uppsättning av reklamskyltar.
Kommunicerar och samverkar med kommunens vaktmästare och samtliga grupper i föreningen kring förbättringar.

Matchorganisation

Anita Westerback                      Sekretariat, läktare, publikvärdar, resultattavla, 50/50-lotter                                    
Anders Kostenius Säkerhet
 
Ekonomigruppen Matchkassör/pressläktare  
Helén Fransson Entré    
Ylva Svensson VIP-Hyllan    
Fredrik Wester VH-Puben    

* Arbetar med organisation kring matcher. Se till att föreningens matcher planeras och genomförs på ett regelrätt och säkert sätt. För dialog med gästande lag, polismyndighet och vaktbolag.
Ansvarar för sekretariat, läktare, publikvärdar, resultattavla, pressläktare samt entré, 50/50 lotter, VIP-hyllan och VH-puben.

Ekonomigrupp

Bo Norbro                                   Sammankallande                                                                                 
Anders Kostenius  
 
Ylva Svensson
 
Robin Stolt      
Stefan Pettersson      
Tommie Ekberg      

Ansvarar tillsammans med kansli för bokföring samt fakturering, skatter och likviditetsplanering. Följer upp budget samt analyserar och jämför resultat mot tidigare verksamhetsår.
Ansvarar för att ta fram ekonomiska underlag och rapporter till styrelsen. Upprättar föreningens årsredovisning samt självdeklaration. Upprättar budgetförslag för kommande budgetår. Föreningens kassör ingår i ekonomigruppen och är ytterst ansvarig för dess uppgifter.