Värdegrund Vimmerby Hockey

Vimmerby Hockeys värdeord, GLÄDJE, GEMENSKAP och UTVECKLING genomsyrar hela föreningens verksamhet. Värdeorden beskriver hur vi beter oss mot varandra på ett respektfullt sätt. Som medlemmar är vi stolta ambassadörer för Vimmerby Hockey och värdeorden inspirerar och formar oss som individer och Vimmerby Hockey som förening.  

 

 GLÄDJE Vimmerby Hockey kännetecknas av en glädjefylld atmosfär och en positiv inställning. Vi känner glädje i det lilla och i mötet med andra människor. Det är kul att komma till ishallen oavsett om du är spelare, ledare, funktionär eller supporter. Vi stöttar och uppmuntrar varandra i med- och motgångar. Glädje föder hopp och skapar ett livslångt intresse.

 Vimmerby Hockey är glädje!

 

 GEMENSKAP Ur glädje föds gemenskap. Vimmerby Hockey är en öppen och inkluderande förening där alla är välkomna i gemenskapen och där alla tar ansvar. Tillsammans lyfter vi varandra och gör idrottsupplevelsen till något större.

 Vimmerby Hockey är gemenskap!

            

 UTVECKLING Genom glädje och gemenskap skapas goda förutsättningar för utveckling av föreningens alla delar. I Vimmerby Hockey strävar vi efter hög kompetens och god kvalitet i allt vi gör, vi utvecklar idrott, individ och samhälle. Vi utmanar det invanda och vågar förändra.

 Vimmerby Hockey är utveckling!