2017-06-13

Målet: Allsvenskan inom fem år

Vimmerby Hockey presenterade ny målsättning

I samband med måndagens årsmöte presenterade Vimmerby Hockeys styrelse klubbens nya målsättning och vision. I den, som går att läsa nedan, är den sportsliga målsättningen att avancera till Hockeyallsvenskan inom fem år. 

VISION
Vimmerby Hockey ska vara regionens mest attraktiva och engagerande förening!

MISSION
En målmedveten satsning på både bredd och elit samt ett mervärde för våra intressenter, allt baserat på våra värderingar.

VERKSAMHETSIDÉ
Vimmerby Hockey ska ha en verksamhet från barn och ungdom till senior. Föreningen ska vara en bredd- och elitidrottsförening. Verksamheten ska bedrivas på ett utvecklande sätt för sporten och för föreningens medlemmar. Utvecklingen ska ske fysiskt, psykiskt, socialt, kulturellt och organisatoriskt.

VÄRDERINGAR
Det är många som på olika sätt bidrar till den verksamhet som bedrivs i Vimmerby Hockey. Vi vill skapa och leda en bred social verksamhet där alla samarbetar i en positiv anda. Vimmerby Hockeys verksamhet ska medverka till ökad gemenskap där föreningens värdeord, glädje, gemenskap och utveckling är centrala. Vimmerby hockey ska vara en förening och en mötesplats som engagerar idrottsälskare, där alla får utvecklas. Vårt klubbmärke Tigern är symbolen för detta. Vi ska vara en förening för Vimmerby och regionen att vara stolta över.

SPORTSLIGA MÅL 2017-2022
* Ett representationslag i Hockeyallsvenskan med ca 15-20 % egna produkter.  
* Seriespelande J20- och J18-lag med ca 50-75 % egna produkter. 
* Seriespelande ungdomslag i samtliga ålderskategorier. 
* Vidareutveckla samarbete med skola i form av Elevens val och Hockeyprofil i riktning mot hockeygymnasium med 7-10 deltagare från varje årskull.

UNGDOMSHOCKEYNS MÅL
Föreningen ska fostra goda kamrater såväl på som utanför isen samt utveckla ungdomarna i att på ett sunt sätt tänka och agera kring träning, kost men också kring tobak, alkohol, droger och dopning. Barn och ungdomar ska känna sig trygga i Vimmerby Hockeys verksamhet samt utvecklas på flera plan.
* Öka intresset för hockey och därmed rekryteringen, Mål ca 25 barn i respektive ålderskull.
* Skapa förutsättningar för fler tjejer att spela hockey i VH.
* Förse föreningen med egna välutbildade produkter till A-, J20- och J18-lag.
* Skapa en tydlig utbildningsplan och policy – Tigertråden.
* Integration – möjliggöra för fler tjejer och killar med utlandsfödda föräldrar att börja
* Spela hockey. Mål ca 15 % i respektive årskull.
* Cup – att varje säsong anordna en hockeycup.
* Camper – utveckla ett koncept, med två camper per år, som vidareutvecklar föreningens ungdomar och attraherar tillresande från andra föreningar.
* Hockeykul – extra träningsmöjlighet främst för barn på mellanstadiet.
* Utbildningsplan – ungdomstränare och domare ska ha en individuell utbildningsplan som anpassas utifrån övriga ledare i laget och personlig ambition.

ARENA VIMMERBY
Vision och mål är att Vimmerby ska ha en modern och funktionell Arena inom fem år. En mötesplats för sport men även för andra evenemang. Vimmerby Hockey förordar en helt ny Arena där vi uppfyller de krav som ställs i dagsläget men också innebär att vi investerar i framtiden. Vimmerby Hockey ser gärna en multiarena som förutom isyta även omfattar inomhusplan och moderna publika utrymmen för flera andra föreningar i kommunen. En Arena med fler och moderna omklädningsrum, fler läktarplatser, toaletter, förråd, kontor, gym, loger, media, servering, kiosker osv. Allt handikappanpassat och publikvänligt.

SPONSRING/PARTNERSKAP
Vi vill utveckla ett koncept med och för våra sponsorer som blir mer av ett partnerskap. VH vill bygga ett långsiktigt samarbete som genom partnerskapet genererar fler och bättre  affärer för våra samarbetspartners. Det genererar då också mer intäkter för föreningen. Målsättningen är att Vimmerby Hockey inom tre år ha fördubblat intäkterna från sponsorer genom fler och större samarbeten. En ny arena inom fem år möjliggör en ännu större utväxling.

EKONOMI
En stärkt ekonomi och ett positivt eget kapital är en förutsättning för Vimmerby Hockeys verksamhet. Den är också nödvändig för att föreningen ska våga investera i framtiden och satsa för att utvecklas. Nya licensregler kommer fastställas av Svenska Ishockeyförbundet under närmaste åren. Vad de exakt innebär är ej officiellt men helt klart kommer kravet på eget kapital att öka. Den ekonomiska femårsplan/budget som ska tas fram ska ta hänsyn till dessa och skapa förutsättningar för framtiden.

MARKNADSFÖRING
Vimmerby Hockey vill vara den förening i Vimmerby som har flest supporters på matcherna men också flest följare på sociala medier. Vi ska utveckla kommunikationen med medlemmar och supporters. Detta för att skapa ett ännu större intresse för hockeyn i stort samt få fler besökare till av föreningens anordnade matcher.

EVENEMANG
Att för publiken utveckla och skapa en upplevelse är en nödvändighet. Det sportsliga ska givetvis vara huvudattraktionen men helhetsupplevelsen är avgörande för att skapa en trogen och återkommande publik/supporters. Intro, ljud, ljus, servering, pub, kiosk, matchvärdskap, periodunderhållning osv. En femårsplan ska tas fram som ligger till grund för att utveckla evenemanget och för prioriteringar/investeringar.

ORGANISATION 
Styrelsen ska arbeta i enlighet med gällande stadgar och policydokument samt med föreningens och dess medlemmars bästa i fokus. Styrelsen ska skapa en tydlighet i uppdraget för varje arbetsgrupp och för anställda i föreningen. Målet under femårsperioden är att skapa en bättre och tydligare organisation. Ambitionen är att möjliggöra för anställning av Klubb-/Sport- /marknadschef. Troligen en kombinerad tjänst initialt.

SUMMERING
Tillsammans kan vi skapa en positiv och utvecklingsbar förening med väl fungerande verksamhet på alla nivåer. Vi ska ha goda relationer och ett gott samarbete med samarbetspartners, förbund och andra föreningar. Alla medlemmar i föreningen är ambassadörer för Vimmerby Hockey. Tigern ska bäras med stolthet och förknippas med ett gott uppförande såväl på som utanför isen. 

Styrelsen Vimmerby Hockey