2018-06-12

Plusresultat på Vimmerby Hockeys årsmöte

Eldsjälar fick hedersutmärkelser

Under Vimmerby Hockeys årsmöte under måndagen, redovisades ett litet plusresultat för det gångna verksamhetsåret på 32 804 kronor.
När det gäller styrelsens utseende för kommande år så lämnar ledamoten Fredrik Wester styrelsen, och det gör även formellt Daniel Stolt, men kommer sitta kvar i styrelsen som adjungerande klubb&sportchef.
Nya i styrelsen är Peter Gustafsson och Camilla Freedeke.
Styrelsen i sin helhet:
Ordförande: Marcus Samuelsson
Vice ordförande: Anders Kostenius
Kassör: Bo Norbro
Ledamöter: Mia Hultström, Peter Gustafsson, Camilla Freedeke, Jonas Levin, Krister Ström, Anita Westerback, Maria Wester, Daniel Stolt (adjungerande klubb&sportchef), Thea Björkén (adjungerande sekreterare), Ann-Sofie Thorén (adjungerande sekreterare).
Under kvällen utsågs även eldsjälarna Roland Hagelin och Per-Olof Strömdahl till Hedersmedlemmar som nummer fem och sex i Vimmerby Hockey, och dessutom tilldelades Bertil Arvidsson och Lars Carlsson Vimmerby Hockeys förtjänstnål i brons som nummer 108 och 109.