2019-10-16

Information från Vimmerby Hockey

Kommentar från ordförande och sportchef

På förekommen anledning vill vi lämna följande kommentarer angående Peter Nordströms uppsägning i Vimmerby Hockey. 

Sportchef Morgan Persson och ordförande Marcus Samuelsson vill säga följande efter Peter Nordströms uttalanden i värmländsk media. 

Sportchef Morgan Persson:
– Peter Nordström anser att jag lade mig i hans ledarskap och arbete. Det jag påpekat är att jag tycker vi hade ett för dåligt försvarsspel utan struktur, efter 27 insläppta mål på sju träningsmatcher och senare ytterligare 25 insläppta mål på sex seriematcher. Jag ifrågasatte också varför vi sänkt träningsmängden jämfört med föregående säsonger, både på och utanför isen. Det här är också något som spelarna själva påpekat utan gehör. Jag ville tidigt att vi skulle träna mer, både försvarsspel och fys. Det genomfördes aldrig, säger Morgan Persson. 

Han fortsätter: 
– Det är bara att konstatera att Peter Nordströms ledarskap inte stämde överens med vad klubben står för när det gäller kravbild, struktur, tydlighet i feedback och spelidé. Det här är något som jag tar det fulla ansvaret för, och får ta stor lärdom av i kommande rekryteringar, säger Morgan Persson. 

Marcus Samuelsson uttalar sig om den överenskommelse som Peter Nordström berättat om i media:
– Jag vill först säga att Peter Nordström och Vimmerby Hockey har en skriftlig överenskommelse som båda parter skrivit under, när det gäller hans uppsägning. Jag tycker det är beklagligt att han pratar om den i media. Som vid alla andra uppsägningar är den att betrakta som konfidentiell, vilket vi var överens om. Han ger också en ekonomisk bild av den överenskommelsen som inte är korrekt. Vi var också överens om att vi inte skulle gå till ”pajkastning” i media. Det var båda parter noga med. Vi höll den överenskommelsen. Han valde att bryta den, säger Marcus Samuelsson. 

Han vill också förtydliga följande: 
– Det har också framställts som att vi skulle valt mellan Peter Nordström eller Morgan Persson. Det är direkt felaktigt. Morgan Perssons har styrelsens fulla förtroende och det har överhuvudtaget aldrig varit aktuellt att byta sportchef. Vi är nöjda med uppgörelsen som blev. Vi har gått vidare från det här och fokuserar framåt, säger Marcus Samuelsson.